Tjänster

  • Konstruktion
Vi utför konstruktioner inom bland annat ställverk, reläskydd, drivsystem och  styrsystem.
  • Selektivplaner
Vi kan vara behjälpliga med att upprätta selektivplaner för industriella anläggningar och lokalnät.
  • Provning
Vi utför underhållsprovning av reläskyddssystem.
  • Drifttagning
Vi genomför drifttagning inom bland annat ställverk, reläskydd, driv- och styrsystem.
  • Projektledning
Vi bistår gärna med projektledning både i beställar- och leveransprojekt. 
  • Utbildning

 
 

Elluminatus AB

Telefon: 0723-870149

E-post: johan@elluminatus.se

Org.nr: 559037-5357